Kapitel 4: ORÄTTVISOR

 

"Vi äldre kan jobba längre".

"Om var och en stannar kvar tre år längre i arbetslivet kan vi klara sjukvården, äldreomsorgen och pensionssystemet säger hon inför sin första partikongress som partiledare."

"...35 arbetade år räcker inte, det behövs omkring 38–39 år."

Mona Sahlin, SvD den 27/10 -09

 

"På regeringens uppdrag har RFV analyserat möjligheterna att överföra medel från AP-fonderna till statsbudgeten. Pensionsreformen medförde att pensionssystemet stärktes och statsbudgeten försvagades, bland annat för att förtidspensionen (sjuk- och aktivitetsersättning) numera finansieras över statsbudgeten. I syfte att kompensera statsbudgetens försvagning har medel förts från AP-fonderna till statsbudgeten. Totalt har drygt 250 miljarder kronor förts över (1999 års penningvärde).

Eventuellt ska ytterligare medel föras från AP-fonderna till statsbudgeten den 1 januari 2005, om pensionssystemets finansiella ställning bedöms tillräckligt stark. ... "

Riksförsäkringsverket, den 29/5 -04

 

"Jag vill be Agneta Ringman att förklara för mig varför till exempel äldre anhöriga till invandrare kan få ett nytt tandgarnityr på skattebetalarnas bekostnad medan svenska fattigpensionärer som hela sitt liv varit verksamma i vårt land ofta får klara sig utan tandvård? Med andra ord: anser Agneta Ringman att vi bör vara mer solidariska med människor från andra länder än med vårt eget folk?"

Anders Johansson, författare

 

a) Arbetsliv

b) Boende mm

c) Skola

d) Äldreomsorg

e) Bidrag och ÄFS

f) Bidragsfusk

g) Dubbla måttstockar

 

Bakom de många orättvisor som nu drabbar svenskar ligger en viss människosyn: människor ses inte som individer, utan som representanter för ett kollektiv.

Detta öppnar för två tankebanor kring svenskar:

a) Svenskarna utgör en majoritet, och har därigenom ett övertag.

b) Många svenskar är materiellt välbeställda, detta gör att svenskar i allmänhet kan betraktas som sådana.

Värst av allt är att vara en "vit, medelålders, heterosexuell man", enligt dem som särskilt intensivt vill bekämpa diskriminering och gärna hyllar principen om "alla människors lika värde".

Resultatet blir orättvisor mot individer (svenskar), på ett antal områden.

Vi svenskar har förvandlats till en andra klassens medborgare i vårt eget land!