"VITBOK"

 

Begreppet "vitbok" förklaras i Wikipedia så här:

"Vitbok är en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område; det kan också benämnas policydokument.

Vitboksbegreppet används inom såväl politiken som inom företagsledning. Motsvarande engelska begrepp, 'white paper', ibland 'white book', används även om tekniska rapporter av liknande karaktär som en översiktsartikel (survey paper), som sammanfattar de viktigaste principerna i exempelvis en teknisk standard eller en specifik teknologi."

Vad som läggs in i begreppet, när det nu används för denna bok "VITBOK.SE -mångkulturellt facit" - är att göra en översiktlig sammanställning av relevanta fakta kring Sveriges väg från ett folkhem, präglat av trygghet och välfärd, till ett s.k. mångkulturellt samhälle.

En dokumentation som belyser både massinvandringens konsekvenser och hur det hela gick till.

Några bär i sammanhanget ett ansvar.