MÅLSÄTTNING

 

Syftet med vitboken är att så långt möjligt dokumentera Sveriges omvandling från ett folkhem till vad som brukar kallas ett "mångkulturellt samhälle":

- hur gick det till?

- vad har blivit konsekvenserna?

- vilka bär ansvar?


Målsättningen är att boken ska tryckas upp och göras tillgänglig till självkostnad för alla intresserade.

Fram tills dess finns materialet på denna webbsida. Här kan boken dessutom göras tillgänglig i sin helhet - en tryckt version måste av praktiska skäl bli mer sammanfattande, om inte sidantalet ska bli orimligt stort.

På webben ges vidare expansionsmöjligheter genom bilagor och ytterligare länkar till relevant material från respektive avsnitt.

När boken har tryckts blir ju innehållet låst, men realistiskt sett rinner hela tiden nya fakta till. Dessutom kan säkert en del brister hittas i boken.

Här kan webbsidan få en viktig funktion som komplement. Dels kan här ske uppdateringar och preciseringar, dels kan fördjupningar göras tillgängliga.