VITBOKEN:

Kapitel 3: DISKRIMINERING

d) DO

 

"Folkhemmets balkanisering":

"Den springande punkten i den diskrimineringskultur som vuxit fram tycks vara att den ena, förment förfördelade, parten själv får avgöra vad som är diskriminering samt en rätt att göra vad man vill även utanför den privata sfären. Diskrimineringsinflationsbrasan har eldats på av något slags intolerant hyperindividualism."

"... diskrimineringslagstiftningen paradoxalt nog verkar leda till ökad diskriminering. Fler diskrimineringsgrunder, generösare definitioner, galopperande subjektivism, slappa bevisregler och en allmänt kravlös inställning..."

 

Helsingborgs Dagblad den 25/1 -00:

"ÅTALAS FÖR DISKRIMINERING

Sjukgymnast nekade muslimsk kvinna tillträde till träningslokal"

"En muslimsk kvinna var inte välkommen i en träningslokal om hon bar sin huvudsjal. Kvinnan kräver 350.000 kronor i skadestånd för kränkning."

"Hon hade en remiss från en läkare om träningshjälp på grnd av ryggsmärtor och hade förberett sig genom att ta på sig trängningsoverall, gymnastikskor och en huvudsjal i bomull."

Ombedd att ta av sig sjalen innan hon gick in i träningssalen hade kvinnan "ställt sig frågande", varpå sjukgymnasten förtydligat sig:

"'Om du tar av dig sjalen så får du gå in, annars får du tränga här i behandlingsrummet'".

Sjukgymnastens advokat uttalar sig för HD:

"..får man endligt bestämmelserna för sådan här verksamhet inte ha på sig ytterkläderna när man går in i träningssalar och den här sjalen är ju ett ytterplagg. Det finns klara direktiv anslagna i omklädningsrummet om detta och det gäller för alla."

Samtidigt anger advokaten ett "kryphål": "när det gäller muslimer" gör man nu så att "de som insisterar" tillåts ha sjalen på.