Kapitel  11: MOTSTÅNDET

b) Partier

1. Skånepartiet

2. Sjöbopartiet

3. Sverigedemokraterna

4. Ny Demokrati

5. Hembygdspartiet

6. Det nya partiet

7. Nationaldemokraterna

 

Gemensamt för de här uppräknade partierna är att de är invandringskritiska, de förespråkar en restriktiv invandrings- och flyktingpolitik.


1. Skånepartiet

Skånepartiet (Skåp), är ett regionalt parti i Skåne, grundat i mars 1979 av Carl P Herslow, som 30 år senare fortfarande är partiets ledare.

Skånepartiet var representerat i Malmö kommunfullmäktige 1985-2006 och har haft en framgångsrik satsning på närradio. Ett av partiets profilfrågor är invandringen.


2. Sjöbopartiet

Sjöbopartiet bildades efter utslutningen av Sven-Olle Olsson och två andra centermedlemmar i Sjöbo ur Centerpartiet.

Partiet ställde första gången upp i kommunalvalet 1991, men fick då bara 1 mandat i fullmäktige. År 1994 blev dock en stor framgång, med 16 mandat. I de följande valen har antalet mandat minskat, för att efter 2006 ligga på 7, med drygt 14% av rösterna.


3. Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna bildades 1988 utifrån en gruppering inom det tidigare bildade Sverigepartiet. De tongivande - Leif Ericsson, Sven Davidsson och Jerker Magnusson - hade länge varit aktiva inom BSS.

I början hade partiet delat ledarskap, Leif Ericsson var en av två talespersoner fram till 1989, sedan kom Anders Klarström, som satt till 1995. Då hade man övergått till att bara ha en talesperson, en partiledare. Mikael Jansson, tidigare centerpartist, tillträdde som partiledare 1995 och satt i 10 år. 2005 efterträddes han av Jimmie Åkesson, tidigare ordförande i ungdomsförbundet, SDU.

Partiets tidning är SD-Kuriren. Partiet har för sin utåtriktade verksamhet bedrivit närradiosändningar, framförallt i Stockholm. Av och till har torgmöten hållits, nöten som ofta saboterats av meningsmotståndare.

Sverigedemokraterna har alltsedan starten ställt upp i kommunalval och riksdagsval och för varje val fått fler röster. Sina första kommunala mandat vann man 1991, i Dals-Ed och Höör. Dals-Ed hade före valet haft en asylantförläggning.

Inför valet 2002 lyckades SD värva både Sten Andersson, tidigare moderat riksdagsledamot, och Sven-Olle Olsson.

Med Jimmie Åkessons tillträde som partiledare bytte Sverigedemokraterna logotyp, från facklan till blåsippan.

Detta markerade en ny fas för partiet, med ett tydligt avståndstagande från en del av det som partiet tidigare förknippats med. Rågången gentemot nazismen hade ju inte från början varit helt glasklar. Den politiska omorienteringen har också innefattat ett uttalat ställningstagande för staten Israel.

År 2006 nådde SD nära 3% av rösterna i riksdagsvalet och fick mandat i 144 av landets 290 kommuner, dock kunde man inte besätta alla platserna. SD fick mandat även i kommuner där partiet inte ställt upp någon kandidat, vilket gav en tom stol. Partiet har även kandiderat i kyrkoval och EU-val.

Från massmedia har Sverigedemokraterna hållits borta, de har inte ens tillåtits få in betalda annonser i dagstidningar.

Med två undantag:

Den 5 maj 2002 i SVT:s "Agenda", med Lars Adaktusson som programledare. Sten Andersson mötte folkpartiledaren Lars Leijonborg.

Den 23 november 2004 i SVT:s "Debatt", med Lennart Persson som programledare. Jimmie Åkesson, då SDU-ordförande, mötte Leijonborg.

Efter att ha blivit partiledare mötte Åkesson först CUF:s Fredrick Federley i SVT:s "Val 06".

En ny höjdpunkt var mötet med Mona Sahlin i TV4:s "Kvällsöppet", med Lennart Ekdahl som programledare. Det skedde i april 2007.

Hösten 2009 debatterade Jimmie Åkesson även mot Maud Olofsson. Det skedde efter att han fått in sin uppmärksammade debattartikel i Aftonbladet.


4. Ny Demokrati

Ny Demokrati (NyD) var till stor del en skapelse inför valet 1991, av två personer: Ian Wachtmeister och Bert Karlsson.

Inför valet fick partiet draghjälp av rikstäckande television, där de släppts fram och där opinionsmätningar redovisades, som visade att partiet kunde ta sig in i riksdagen.

Så skedde också 1991, då Ny Demokrati fick 6,7% av rösterna. Det gav 25 mandat i riksdagen.

Partiet blev vågmästare i riksdagen, men kunde ändå inte påverka politiken. En borgerlig regering tillträdde, där Folkpartiet präglade invandringspolitiken.

På valnatten hade Bengt Westerberg rest sig från TV-soffan i protest när Wachtmeister och Karlsson kom in studion.

Efterhand som partiets invandringskritiska linje blev tydlig kom massmedia att inta en alltmer negativ hållning till Ny Demokrati och opinionsmätningar kunde visa på ett minskat stöd för partiet. Ian Wachtmeister avgick som partiledare och vid valet 1994 åkte NyD ut ur riksdagen. Fraktionsstrider tilltog och partiet föll snart i bitar.

Ett påstående som ofta upprepats är att andra partier skulle ha "övertagit Ny Demokratis invandringspolitik".  Sanningen är att många av NyD:s idéer hade uttryckts redan tidigare, i en s-proposition 1990.


5. Hembygdspartiet

Hembygdspartiet (HbP) startades år 1995 av bl.a. Leif Larsson.

Hembygdspartiet gav ut tidningen Grindvakten och bytte 1997 namn till Konservativa Partiet. Efter ett försök till samarbete med reserna av Ny Demokrati och ett dåligt resultat i valet 1998 lades partiet ned.


6. Det nya partiet

Det nya partiet (d) var ett nytt partiprojekt från Ian Wachtmeister och ett uttalat enmansprojekt. Någon medlemskader var det inte tal om, Wachtmeister var uppenbart bränd av tidigare erfarenheter med motsättningar och virrhjärnor.

Partiet ställde upp i riksdagsvalet 1998, men redan före valet hade Mats Svegfors från Svenska Dagbladet utlovat att inga massmedia skulle uppmärksamma partiet. Ett löfte som hölls.

Istället uppmärksammades Ian Wachtmeister av AFA-huliganer under sin valturné. Dessa saboterade effektivt nästan varje torgmöte genom oljud och angrepp på utrustning. Polisen gjorde inte mycket för att ingripa.

I valet 1998 fick (d) bara 25.000 röster, dvs bara något mer än vad SD fick i samma val. Det nya partiet kom inte in i riksdagen.


7. Nationaldemokraterna

Nationaldemokraterna (ND) bildades år 2001 som en utbrytning ur Sverigedemokraterna, vars verksamhet i Stockholmsregionen burits upp främst av dem som nu lämnade partiet.

Den förste partiledaren var Anders Steen, 2004 efterträdd av Tomas Johansson, som 2005 avlöstes av Nils-Eric Hennix. ND-ledare sedan år 2006 är Marc Abramsson, tidigare ordförande för ungdomsförbundet, NDU.

Partiets ideologi är etnopluralism, dvs man förespråkar en etnisk mångfald på global nivå. Det betyder att ND motsätter sig att svenska folket rasmässigt byts ut. Partiet vill stoppa invandring från länder utanför den västerländska kulturkretsen. Jämfört med SD är ND kritiskt till Israel.

ND har ett starkt fäste i Södertälje, med två mandat i kommunfullmäktige. I riksdagsvalet 2006 fick partiet bara 3.000 röster, dvs 0,06%

ND ger ut en ambitiös tidning, Nationell Idag, under redaktörsskap av Vavra Suk. Sedan hösten 2009 utkommer denna tidning varje vecka.