BILAGA:

Kapitel 10: HISTORISK ÅTERBLICK

n) Migrationsdomstolar

 

Fria Nyheter redovisar en lista på Migrationsdomar, 35 fall som visar hur PUT beviljats på de mest skiftande grunder

- Arabiska som knappt talar arabiska får PUT på grund av ondskefull farbror
- Skenäktenskap inte skäl att återkalla PUT
- Barn som blev apatiskt gav PUT till hela familjen
- Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT
- Kamerunier som inte vill bli kung får PUT
- Psykintyg och social situation gav PUT
- Risk få leva i ovisshet om utvisningstidpunkt gav PUT
- Psykproblem och nätverksbrist gav PUT
- Risk för social utstötning i Sudan ger PUT
- Påstådda problem med Al-Quaida-sympatiserande poliskår gav PUT
- Risk för hedersvåld och tvångsgifte gav PUT till kvinna med dotter
- Qusaj Husseins livvakt med familj får stanna i Sverige med PUT
- Familj från Afghanistan får PUT på grund av hämndlysten talibankommendant
- Påstådd fatwa gav PUT
- Man från Afghanistan får PUT på grund av psykproblem efter övergrepp från kidnappare
- Man från Irak vägrar arbeta med annat än musik, får PUT
- Kvinna gifte sig med man från lägre klan, får PUT
- Hävt faderskap medför inte förlust av medborgarskap
- AIDS gav PUT
- Albansk blodfejd skäl till PUT
- Makarna träffades inte innan giftermål, inget skenäktenskap enligt Migrationsdomstolen
- Familj från El Salvador får PUT som skyddsbehövande trots vaga och motstridiga uppgifter om hot
- Par med barn får PUT på grund av att de har svårt att klara sin försörjning i Mongoliet
- Marockansk ogift kvinna med barn får PUT på grund av hedersvåldsrisk, risk för social utstötning och risk för barnets psykosociala utveckling
- Tanzanier får PUT på grund av dialysbehov
- Skottskada hos yngling gav anhöringinvandrarrätt åt föräldrar
- Familj från Rumänien får uppehållsrätt då kvinnan intygar att hon arbetar 8 timmar i veckan
- Identitetslös somalisk kvinna fick PUT
- Arvstvist ger afghansk pojke permanent uppehållstillstånd
- Militant islamist från Uzbekistan får PUT
- Manipulerade fingertoppar gav PUT
- Somalisk familj får PUT trots dåliga lokalkunskaper och språk

Många har kommit till Sverige genom giftermål, där skenäktenskap nu är öppet erkänt som en metod för att utverka PUT.


Ur brev från Inger-Siv Mattson till Maud Olofsson i mars 2009:

"Skenäktenskap som ingås för att få uppehållstillstånd omsätter stora pengar inom EU. Välorganiserade nätverk utnyttjar nationella regler och kryphål som gör det möjligt och attraktivt att genom arrangerade äktenskap skaffa sig uppehållstillstånd. Priset för en arrangerad vigsel kan vara upp till 200 000 kr.  En rapport från Rikskriminalen i juli 2008 visade att Sverige är ett mycket attraktivt land för skenäktenskap genom vår enkla och snabba hindersprövning.

Enligt en rapport från Rikskriminalen har äktenskap mellan en EU-medborgare och en utomeuropeisk medborgare och där ingen varit folkbokförd i Sverige sedan 2001 ökat med drygt 400 procent eller från 200 till 800 skenäktenskap per år.  Under ett enda år genomfördes 101 vigslar där ingen av parterna var mantalsskriven i Sverige. Vigslarna beräknas ha inbringat 15 till 20 miljoner till det nätverk som varit behjälpligt vid samtliga hindersprövningar och vigslar.

Det var de belgiska myndigheterna som först uppmärksammade att de flesta skenäktenskapen i EU ingås i Sverige. Flera belgiska förundersökningar visar att personer boende i Sverige arrangerar skenäktenskap åt icke-europeiska män - främst från Indien och Pakistan."