BILAGA

Kapitel 1: MASSINVANDRING

c) Barn som ankare

Borta bra, men hemma bäst?

Från Wagers blogg den 10/5 -10:

"Det är inte självklart att det alltid är det bästa för alla pojkar och unga män från länder som Irak, Somalia, Afghanistan m.fl. att stanna i Sverige, långt borta från släkt, vänner, språk, kultur och tillhörighet.
 
Begreppet 'barnets bästa', så som det definieras i FN:s barnkonvention, är inte synonymt med att det alltid är bäst för barn och unga som sänts till Sverige ensamma att stanna här. Vilket många godhjärtade svenskar tycks tro när de startar kampanjer för att asylsökande unga, som inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl inte ska behöva återvända, och som gömmer dem i månader och ibland år. Det är att tillämpa ett snävt och inskränkt svenskt perspektiv, en oförmåga att se och inse att något annat - även en tillvaro i ett fattigt och krigshärjat land! - faktiskt kan vara bättre än att leva i Sverige, och att det kan vara mer i linje med 'barnets bästa' att återvända, än att barnet eller den unge är helt ensam och rotlös i ett främmande land."
 
"Även om de finska krigsbarnen var betydligt yngre när de skickades från det krigshärjade Finland till Sverige av sina föräldrar för drygt sextio år sedan, berättar många av dem om hemska trauman när de trodde att föräldrarna inte ville ha dem och om hur de kom till en helt främmande omgivning, en annorlunda kultur och ett språk de inte förstod ett ord av. Många säger att de hellre hade stannat kvar i Finland, i sin rätta miljö, med sitt eget språk och sina egna familjer, hur fattigt och farligt det än var"

Ur Allehandaland, den 8/5 -10:

"Ensamkommande löpte amok i boendet

En av de ”ensamkommande barnen” på transitboendet i Vellinge har löpt amok. Anledningen var att han inte passades upp med mat när han ville bli serverad!

Ilskan gick ut över en dörr i boendet. Dörren slets loss från karmen och sedan gick han lös på porslinet i köket. Det åkte i golvet. Sist men inte minst fick han tag i ett ishockeyspel som köpts in för att förhöja trivsel på pensionatet. Det vräktes i golvet och är nu oanvändbart."

Ur Verldens Gang, den 30/4 -09:

"Asylsøkere lyver på alderen

Ni av ti asylsøkere som opplyste at de var mindreårige, ble som følge av Utlendingsdirektoratets tanntester avslørt som eldre enn de selv hevdet.

I bare 7,7 prosent av tilfellene stemte den oppgitte alderen og alderen fra tanntestene, viser en rapport fra Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Rapporten omfatter 208 tannundersøkelser og avdekker at 50 av de 208 asylsøkerne var under 18 år. Halvparten av dem som sa de var mindreårige, var egentlig 20 år eller eldre, skriver Aftenposten."

"Hver femte av rundt 1.300 mindreårige asylsøkere ble i fjor avslørt som løgnere og var egentlig eldre, ifølge tanntestene.
Men selv om mange lyver, får de fleste likevel bli i Norge. Årsaken er at mange av dem som hevder å være mindreårige, kommer fra land som Afghanistan, Irak og Somalia, hvor det uansett er vanskelig å returnere asylsøkere.
- Vi ser jo dessverre daglig at mange er eldre enn de hevder. Det er synd at noen skal utnytte et system. Vi har oppdaget noen som er helt oppe i 30-årene."

Hanne Kjöller i DN den 16/4 -10:

"Pär Åhdén berättar ...hur ungdomsflyktingarna kan ha yrkesarbetat under många år, att det är de 'starka barnen' – ofta den äldste sonen – familjen skickar i väg,.."

Wagers blogg den 16/4 -10:

"Jag ensam – och jag arbetar inte ens med här i vanliga fall, utan måste hoppa in p.g.a. att de ordinarie handläggarna har tidsbrist – har i år haft 16 anhörigas ansökningar på mitt bord. Alltså anhöriga till 'barn' som sade sig vara ensamma ända tills de fick PUT. ... Förra året hade jag ensam 45 (!!!!) ansökningar som handlade om samma sak."

Wagers blogg den 28/3 -10:

"Faktum är - till skillnad från vad alltför många tror - är att huvudregeln säger att det inte finns någon generell rätt för en förälder att ansluta sig till sitt barn i Sverige utan återförening ska ske i hemlandet. En förälder, som kanske efter ett antal år lyckats lokalisera sitt barn, får alltså inte automatiskt komma hit just för att huvudreglen är att man ska återförenas i hemlandet.

Utgångspunkten när det gäller ensamma unga som kommer till Sverige, oftast i hopp om ett bättre liv, borde i stället vara att ge dessa ensamkommande barn tillfälliga uppehållstillstånd (TUT), samtidigt som man arbetar med att finna deras anhöriga. Det finns organisationer som kan hjälpa till: Röda Korset, Frälsningsarmén m.fl.

Om barnets alla anhöriga visar sig vara döda och krig och kaos pågår i barnets hemland där det varken finns barnhem eller sociala myndigheter, bör barnet så småningom ges PUT och dessutom betydligt mer och bättre stöd från samhället än vad som nu ges till de ensamkommande som fått PUT. Ett svenskt barn som tappat bort sina föräldrar skulle aldrig behandlas så nonchalant som dessa utländska asylsökande barn behandlas.

Man sållar inte heller agnarna från vetet. 'Barn', som i själva verket är vuxna och ofta även kriminella 'asylturister', skickas till samma boenden där det bor asylsökande barn som faktiskt är barn. Risken för övergrepp och dåligt inflytande är hög. Personalen lägger inte märke till att barn försvinner från boendena. Asylsökande barn och unga får också ofta bo hos någon 'släkting' som man inte vet så mycket om. Inte ens huruvida personer är en släkting eller en hallick, eller både en släkting och en hallick. Man vet inte inte heller om barnet utnyttjas på något annat vis, som hembiträde till exempel. Visst har barnet sin 'gode man' men många av dessa är inte intresserade av annat än arvodet. För ett barn är arvodet blygsamt men det finns 'gode män' som har så många uppdrag att de lever på detta."

Från Merit Wagers blogg den 9/10 -09:

"Autentisk asylutredning i oktober 2009

Utredaren: Ditt avlägsnandebeslut har preskriberats och du har ansökt om asyl på nytt. Du kom till Sverige 2002. Du fick inte asyl utan ditt beslut om avvisning vann laga kraft 2004. Du förväntades att återvända till hemlandet men du gömde dig i stället. Nu ansöker du om asyl på nytt. Varför?
 
Den sökande : Nu är det så att jag inte heter A utan jag heter B och jag kommer inte heller från landet C utan jag kommer från landet D. Jag har pass numera och löfte att få ett fast jobb på ett ställe där jag jobbat länge nu.
 
Utredaren: Hur har du kunnat jobba utan arbetstillstånd?
 

Den sökande eller hans advokat: ………….
 
Utredaren: Men du har ansökt om asyl, har du några asylskäl?

 
Den sökande: Nej.
 
Advokaten: Den sökande åberopar samma asylskäl som tidigare. Om han utvisas till landet C kommer ha att dödas.
 
Utredaren: Men han kommer inte att utvisas till landet C eftersom han nu visat pass där det framgår att han är medborgare i landet D.
 

Advokaten: Han kommer att dödas i landet D också.
 
Den sökande: Ja, jag kommer att dödas i landet D.
 

Utredaren: Varför? Landet D är en demokrati.
 

Den sökande: Jag vet inte. Räcker det inte att jag har bott i Sverige i sex år nu och att jag har ett jobb. Jag har talat sanning om nästan allt, utom vad jag heter och varifrån jag kommer. Jag har respekterat alla lagar i Sverige utom den här lagen att man inte får vara kvar utan uppehållstillstånd. Jag mår så dåligt varje gång när jag träffar er.
 
Advokaten: Den sökande har fått ett trauma av detta. Av alla besök hos Migrationsverket som inte lett någonvart. Han mår dåligt på grund av att han fått vänta så länge på ett definitivt besked om uppehållstillstånd. Och det kan inte läggas honom till last att han först nu vågar komma ut med sin rätta identitet. Även om han inte riskerar förföljelse i sitt hemland D så har han bott så länge i Sverige att det blir svårt för honom att anpassa sig till livet i D. Det var smugglaren som gav honom rådet att ljuga att han kommer från landet C. Det kan inte läggas honom till last. Nu har han i alla fall varit på ambassaden, skaffat ett pass och ett även fått ett jobb. Han måste få asyl.”


Ur Wagers blogg den 30/6 -09:

"'Det här med Migrationsverkets barnhantering är rena tramset. Dessa barn hittar nämligen så gott som alltid sina föräldrar och andra släktingar så snart de har fått PUT. Och om de inte är barn utan vuxna så väntar de bara en tid och sedan visar de sin rätta identitet.'

Så börjar ett mejl som jag fått från en migga. Det fortsätter så här:

'Här är vad jag personligen varit med om bara i år:

1) Flicka från Balkan fick PUT, i asylberättelsen var hon ensam och pappan försvunnen. Tre månader senare sökte hennes pappa tillstånd på anknytning.

2) Pojke från Somalia fick PUT, för han hade ingen som kunde ta hand om honom. Sju månader senare stod en pappa, en styvmor och två syskon och knackade på dörren till ambassaden i Addis Abeba.

3) Flicka från Somalia fick PUT, var 22 år (sa hon) och utan hjälp. Två månader senare stod en make och en mamma och knackade på dörren till ambassaden i Addis.

4) 19-årig flicka från Somalia hade ingen släkting kvar och fick PUT. Sex månader senare anmälde sig hennes mamma och två syskonbarn.

5) 15-åring från Etiopien har ingen kvar. Men fyra månader efter PUT anmäler sig en halvbror och en pappa och vill ha tillstånd.'"

"Mina frågor, som jag nu kommer att skicka till Migrationsverket, är: Dras uppehållstillstånden i uppenbart ogrundade asylärenden omedelbart in?
Eller följer Migrationsverket inte lagen som säger att uppenbart ogrundade uppehållstillstånd ska dras in?

Detta säger utlänningslagen, 7 kap. Återkallelse av tillstånd:
1 § Visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet."


Ur Wager den 26/11 -09:

"Med anledning av inlägget 'Ger Migrationsverkets generaldirektör lagstridiga råd till asylsökande' skriver en migga följande:

'Vår GD (generaldirektör) verkar ha glömt flera saker när han tipsade den asylsökande kvinnan om möjligheterna att få tillstånd som arbetstagare

Byter man spår från asylsökande till arbetskraftsinvandrare, måste man ha ett jobb. För att få ett jobb måste man ha AT- UND undantag från kravet att inneha arbetstillstånd). Även om man skulle ha haft AT-UND förfaller det när man fått definitivt besked om utvisning från domstolen.'


' Den vanligaste berättelsen som vi på Migrationsverket hör är att en vuxen person, kvinna eller man, ibland även med småbarn, ska ha ledsagats till Sverige med en smugglare som vid varje kontroll visat upp passet/passen och de sökande har aldrig ens sett dessa pass. Det är rena rama tramset. Flygplatspersonal i hela världen kräver givetvis att varje resenär checkar in personligen, ibland kan man även få frågor om något verkar misstänkt.'

'Det handlar om vuxna personer som påstått att de har asylskäl och som vid ett flertal tillfällen fått information av oss via tolk att det är straffbart att ljuga inför en myndighet i Sverige. Att in det sista vidhålla lögnen, tills man blir överbevisad och då komma med dessa ursäkter visar en fullkomlig brist på respekt för svenska myndigheter.

Fast nu är det inte resvägen eller familjebilden som avgör ärendet utan asylskälen. De som har hållbara asylskäl behöver inte ljuga om vare sig resvägen eller familjebilden. Man kan visa upp sitt pass, med svensk visering, berätta vilka släktingar man har i Sverige och ändå få asyl. De flesta flyktingar (alltså som haft flyktingskäl) som jag träffat har faktiskt haft pass, med svensk visering. De har också haft andra dokument som varit äkta och som bekräftat deras berättelse.'


Så långt en luttrad migga.

Till slut: om Migrationsverkets GD i ett enskilt asylärende lämnar felaktig och, som det ter sig: lagstridiga uppgifter och ger råd som inte har stöd i lagstiftningen, är det mycket märkligt.
Och ännu märkligare är det om ingen på justitiedepartementet reagerar."


Ur Wagers blogg den 4/12 -09:

" Det kom ett mejl från en bloggläsare med signaturen ”Kritisk”..:

"Jag har tidigare varit väldigt naiv beträffande hantering av asylärenden och inbillat mig att det har varit under kontroll men så är ju inte fallet. T.ex trodde jag att det var ett absolut krav att kunna styrka sin identitet, att asylsökande med brottsligt förflutet i hemlandet skickades tillbaka, likaså att asylsökande som begår brottsliga handlingar då de vistats i flyktingförläggningar eller fått uppehållstillstånd hade förverkat sin rätt att få stanna i Sverige.

Att använda DNA-teknik trodde jag var ett självklart hjälpmedel för att verifiera släktskap. Men nu börjar jag faktiskt undra om det upptäcktes att det förekom inavel bland några kategorier av asylsökande och att detta var så känsligt att testerna avbröts. Dessutom trodde jag att det skedde en läkarundersökning för att förhindra smittspridning av diverse otrevliga sjukdomar.

Det är nog nu lättare för brottslingar att komma in i Sverige än att låta värva sig i Främlingslegionen därför att där sker numera en kontroll att den sökande inte är kriminell men här finns det ingen sådan kontroll eftersom man överhuvudtaget inte vet vem den asylsökande är eftersom alla personliga handlingar saknas. Det bör ju vara offren i en konflikt som skall få asyl men eftersom ingen kontroll sker så släpps både offer och förövare in i en salig blandning."

"...Nu talas det bara om att 'ta debatten' och går man in i en debatt så gör man det för att vinna, även om det kräver fula knep och osakligt resonemang. Det räcker att bevittna kaoset i TV-programmet 'Debatt' för att bli avskräckt).

En anledning till intoleransen mot dem som ser frågetecken med flyktingpolitiken kan vara att det under ca tre decennier plöjts ner mycket prestige av olika debattörer och ”experter” i detta ämne och då är det bättre att slåss med näbbar och klor än att riskera att bli överkörd av sakskäl.'


"Reflektion: ...Många missförstånd skulle också kunna klaras upp om det i Sverige existerade åsikts- och yttrandefrihet i praktiken och inte bara i teorin."