BILAGA TILL VITBILAGABOKEN:

Kapitel 7: AVDEMOKRATISERING

d) Statligt kampanjande

 

Några exempel på nationella projekt, hämtade från Arvsfondens webbsida, oktober 2009:

Svenska Röda Korset, Stockholm
Förstudie- ensamkommande barn och unga
har beviljats stöd med 90 000 kronor

Syftet är att utveckla Röda Korsets arbete med ensamkommande barn och unga för att ge dem stöd att tillvarata sina rättigheter, minska isolering, bryta ofrivillig ensamhet samt skapa mervärden för individen oavsett om denne får stanna i landet eller inte.

Rötter, Stockholm
STOCK TV
har beviljats stöd med 886 000 kronor

Projektet ska skapa en nischad och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare som med sina digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin egen gatukultur. Projektet syftar till att stärka unga att delta i samhällsdebatten.

Ungdomsalternativet, Malmö
Träning för förändring – värdegrundsarbete i praktiken
har beviljats stöd med 2 300 000 kronor

Projektets syfte är att ta fram och sprida enkla, effektiva och attraktiva pedagogiska verktyg för att förhindra utveckling av aggressiva och antisociala beteenden och attityder innan ungdomar fastnat och etablerat sig i utanförskap, våld och kriminalitet.

Skyddsvärnet, Stockholm
Jalla för alla
har beviljats stöd med 1 400 000 kronor

I projektet ska killgrupper och utbildningar startas upp för ensamkommande flyktingungdomar så att de får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att komma in i det svenska samhället. Den primära målgruppen är unga killar och män i åldern 17-25 år, som är ensamkommande flyktingar och söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Eller lokala projekt:

Fotbollsklubben FC Rosengård, Malmö
Framtidsprojektet Förebyggande åtgärder för ungdomar i Rosengård
har beviljats stöd med 1 610 000 kronor

Den grundläggande tanken är att företagen, gymnasie-, och grundskolor tillsammans med ungdomar arbetar för ett ökat intresse till vidareutbildning och yrkesliv.

Rinkeby Folkets Husförening, Spånga
Eblas hus
har beviljats stöd med 655 000 kronor

Projektet ska skapa en möteplats för flickor, varav många är nyanlända, oftast ensamkommande flyktingar, som är våldsutsatt och/eller lever i isolering. Målen är att ge dem utvecklande fritidsaktiviteter, anpassade utbildningsalternativ, hjälpa dem att skapa nätverk med andra unga, vara en sluss till andra organisationer och myndigheter, ge dem verktyg att förstå sin situation och kraft att förändra den samt påverka kvinnosynen i lokalsamhället, såväl hos föräldrar som andra vuxna.

Författarcentrum Väst i Västra Götaland, Göteborg
Made in Backa
har beviljats stöd med 70 000 kronor

10-15 barn från olika skolor i Backa med olika etnisk bakgrund ska bilda en redaktion och göra ett provnummer av en litterär tidning kallad Made in Backa. Den ska innehålla barnens egna dikter, prosatexter, noveller och reportage. Projektet vill motverka segregering och utanförskap.