BILAGA

Kapitel 7: AVDEMOKRATISERING

c) Politisk korrekthet

 

 

Maciej Zaremba i DN den 5/3 -09:

"Om det bara vore extremister som tillskrev invandraren en bestämd identitet. Men när det häromåret kom till en akademisk konflikt mellan en docent Westholm och en professor Kamali fick vi höra från riksdagens talarstol att regeringen måste ingripa:

'… denna skadliga polemiska diskussion har publicerats i Dagens Nyheter, vilket gör att konflikten kan få negativa konsekvenser för relationerna mellan invandrarbefolkningen och de svenska myndigheterna.'

Ja, ni läser rätt. Om en Westholm kritiserar en Kamali kan hela 'invandrarbefolkningen' ta illa upp. Ingen folkvald rusade upp för att invända mot idén att 'invandrare' skulle vara en folkgrupp, betingad som Pavlovs hundar, och för vars skull vi måste strypa diskussioner (i synnerhet de polemiska). Var det för att talaren i fråga inte var född i Sverige? Ana-Maria Narti hette hon."

 

En brevskrivare framförde åsikten att pengarna ska läggas på annat än "ensamkommande flyktingbarn". Det räckte i Sundvall för att en polisanmälan. "Hets mot folkgrupp"!
Ur Dagbladet den 15/1 -10:

"I början av veckan fick Estonte där ensamkommande flyktingbarn bor ett brev där invandringspolitiken ifrågasätts.
Nu har brevet polisanmälts som hets mot folkgrupp.

- Vi ville göra en markering, säger Mariana Sundqvist på socialtjänsten.

Brevet var inte undertecknat och i ganska allmänna ordalag kritiseras det faktum att Sverige över huvudtaget tar emot flyktingar och invandrare.

- Det finns inga direkta hot eller angrepp på någon enskild verksamhet eller person, säger Mariana Sundqvist, områdeschef på socialtjänsten i Sundsvall.

Brevskrivaren tycker bland annat att det vore bättre att satsa pengarna på de svenskar som har det svårt.

I går lämnades brevet ändå över till polisen i Sundsvall och ärendet handläggs av länskriminalpolisen.

- Vi har rubricerat det som hets mot folkgrupp, men eftersom det inte är undertecknat är det svårt att gå vidare, säger Stefan Edin, chef för kriminalpolisens utredningsrotel."