BILAGA

Kapitel 4: ORÄTTVISOR

g) Dubbla måttstockar

Robstens blogg den 8/2 -10:
 
"Enligt obduktionen ska 27-åringen fått motta 12 hugg i kroppen varav tio hugg gett livshotande skador. Mannen döms att betala drygt 80 000 kronor till den dödade mannens närstående."

 

Maciej Zaremba i DN den 5/3 -09:

"Jag läser en artikel om 'integrationen' på DN Debatt där skribenten Masoud Kamali blandar in en ministers sexuella läggning i resonemanget. Jag läser en annan, i DN Kultur, där skribenten Kurdo Baksi i föraktfulla ordalag analyserar en politikers klädsel, kön och ras som förklaring till hennes åsikter.
Jag tror att om dessa texter författats av en Svensson hade han blivit offentligen hudflängd, om nu artiklarna publicerats alls. Men signerade med dessa namn väckte de föga indignation utom – just det, hos andra skribenter med ovanliga namn (som Madon, Wager, Demirbag-Sten). Ja, de gångerna fick de nästan ensamma inskärpa svensk pressetik.

Vad är det vi bevittnar? Början till en segregerad offentlighet där hudfärg, kön, religion och härstamning ger rätt att säga saker som andra inte får? Det är lätt att hitta inlägg där någon avfärdas då hon inte är invandrare, inte kommer från 'förorten', råkar vara man i viss ålder eller - värst av allt - kvinna som invandrat men inte skriver under på att Sverige behärskas av rasism. Då kan man kalla henne 'husneger' och komma undan med det, om man inte heter Svensson, vill säga."

"Det märkliga är att det är folk som tror sig vara 'antirasister' som denna gång underminerar det civiliserade samtalet. Smaka på det här inlägget i bloggosfären: 'Begreppet husneger skulle effektivt kunna användas … emot negrer/invandrare som är med i borgerliga partier, t ex Nyanko Subyami i folkpartiet' (antirasistisk stavning, min anm.). Hänger ni med? Att inte vara född i Sverige förpliktigar till bestämda åsikter."