VITBOKEN:

Kapitel 3: DISKRIMINERING

a) Hetslagstiftning

Maciej Zaremba i DN den 5/3 -09:

"Det var mycket folk på Vivallabadet den dagen, varför också bevisläget blev gott. Många hörde: 'Jävla zigenardjävlar', 'Jag skall knulla alla zigenare', en del hörde även 'horor, horungar, slödder och tattare'. Åklagaren hävdade att då allt detta ropades till romer borde gaphalsen straffas för hets mot folkgrupp. Men han övertygade inte tingsrätten i Örebro, som friade: 'Kan inte anses nedsättande för den romska gruppens anseende.'

Denna dom upprörde Sverigedemokraterna, som menade att om den åtalade inte hetat Habibi utan Svensson hade hon säkert blivit fälld.

En del tyder på att Sverigedemokraterna kan ha rätt. Gäller det ordinär brottslighet kan invandrare knappast räkna med mildare behandling, snarare tvärtom. Men när det kommer till hatiskt tal verkar invandrarskapet förmildrande. Till exempel kommer incidenten vid badet inte med i statistiken över anmälda hatbrott, av det skälet att gaphalsen hette Habibi.

Enligt Brottsförebyggande rådets sätt att räkna är det alltså inte hatbrott om en invandrare hetsar mot romer eller svarta. Hatbrott blir det först när en svensk gör det. Det skall sägas att man på Brå ogillar denna regel, men tvingas följa instruktioner från Säpo. Som tydligen tar för givet att en hatisk invandrare utgör mindre risk än en svensk.

Själv undrar jag förstås hur Brå bär sig åt för att urskilja de riktiga svenskarna. Det är besvärligt, får jag höra, 'i anmälan finns sällan uppgifter om var någon är född. Så vi går på namnet'.
Skall man bli förvånad att en stat som bokför brottsligheten med ledning av namnskicket – 'Vad säger du, låter Holt svenskt? Okej, då var det ett brott.'

"För Sverigedemokraterna blev denna dom ännu ett bevis på att staten gynnar utlänningen på de inföddas bekostnad. Så kan man se det, förstås. Eller också tvärtom: Som bevis på ringaktning: Äsch - du är ju bara en invandrare."

 

 

"Hets", "hat" eller "diskriminering" - rubriceringen må variera - här i alla fall ytterligare ett exempel kring romer.

Ur Fria Nyheter den 29/4 -10:

"Bensinmack stäms för etnisk diskriminering

En romsk kvinna blev tvingad att betala för sin bensin i förskott på en bensinmack i Örebro och fick kränkande kommentarer om sin etnicitet. Anledningen var att macken tidigare haft 'problem med romer'. Nu lämnar Örebro Rättighetscenter in en stämningsansökan mot macken och yrkar på 20.000 kronor i ersättning till kvinnan på grund av diskriminering."


Kan rasister har mörkt hår?

Det anser Sakine Madon, som i Expressen den 6/3 -10 skrev:

"Även invandrare kan vara rasister

Judar flyr Malmö och muslimer flyr Södertälje."
 
"I Södertälje har på senare år personer med muslimsk bakgrund trakasserats...
. Vanligtvis pigga debattörer som ser islamofobi nästan överallt säger inte ett knyst om den här situationen i Södertälje.

Kan det bero på att förövarna råkar ha assyrisk/syriansk bakgrund?"

"Sympatierna och engagemanget beror .. på vem som utsatts, och vem som utsätter. I stället för att se varje dåd för vad det är väcks engagemanget till liv om det är 'rätt' offer och 'rätt förövare' med i bilden."

"... rasister med mörkt hår? Då gäller det tydligen att tiga. Medierna är med på noterna."

" Juristen Mårten Schultz har gått igenom domar inom hatbrottskategorin. Schultz skriver i senaste numret av Neo att 'Det går inte att hitta en enda dom för diskriminering på grund av svensk etnicitet'. Inte en enda dom för att en person är 'vit'. Inga domar om hets mot svenskar.
 
Fram till för två år sedan räknades inte hatbrott mellan minoritetsgrupper. Tror man att rasism inte finns bland invandrare är man rejält blåögd. Ändå låtsas många att det är så.
 
Tidigare justitiekansler försvarade att 'hets mot svenskar' inte är grund för åtal då syftet med lagen var att skydda minoritetsgrupper. Men i många förorter är svenskar i minoritet. I Malmö är judar i minoritet, och i Södertälje är muslimer i minoritet.
 
Och varför skulle hat eller hot mot en människa som 'hör till en viss grupp' - en minoritet eller majoritet - nödvändigtvis vara mindre eller mer allvarlig?

Sverige är ett annat land än åren efter andra världskriget. Inget folk har monopol på rasism. För muslimer i Södertälje eller för judar i Malmö är det ingen tröst att förövarna inte är blonda och blåögda."