BILAGA TILL VITBOKEN:

Kapitel 2: AVSVENSKNING

g) Politiken