BILAGA

Kapitel 17: VARFÖR?

a) Aktörer

"Hur Sverige blev en mångkultur":

"I en sammanställning av större debatter om invandrar- och minoritetsfrågor i svensk press gjord av Schwarz (1971, 111-113) återfanns fem debatter som ägde rum före Invandrarutredningens tillsättning 1968.... I dessa fem debatter gjordes sammanlagt 43 inlägg. Den etniska grupp från vilken flest inlägg inkom var den judiska som stod för 35 procent av inläggen..."

"Roman (1994) erbjuder en mer heltäckande bibliografi över invandrardebatten i tidningar och tidskrifter perioden 1964-1968, där ytterligare 12 debatter som inte ingår i Schwarz förteckning återfinns... Av 72 inlägg kommer 40 procent från judar och var tredje från svenskar."