BILAGA

Kapitel 16: ANDRA VÄSTLÄNDER

t) EU och Medelhavet

Från bloggen "Vår stund i Sverige" den 22/1 -10:

"Europas framtida öde

Nedanstående artikel är skriven av Pamela Geller, redaktör och utgivare av Atlas Shrugs webbplats.
 
EUROPAS ANNALKANDE DÖD

Det Europa som ni känner efter besök, från föräldrar eller vänner är på väg att kollapsa, sade Geert Wilders i ett tal i USA förra året.

 
Ledaren av Nederländernas populistiska parti för frihet (Partiet för frihet (PVV) tillade: 'Vi bevittnar nu djupgående förändringar som för alltid kommer att förändra Europas öde och kan skicka kontinenten i vad Ronald Reagan kallade ´tusen år av mörker´. "Och inte bara Europa, utan Amerika också.'"
- - -
 
"Partnerskapet Europa-Medelhavsområdet
 
Så kom den 1 januari 2010, en förödande och självmordsbenägen pakt kallad partnerskapet Europa-Medelhavsområdet (Europa / Medelhavet) träder i kraft utan mycket väsen eller granskning. Det är omöjligt att förstå hur en så betydelsefull och kulturellt omstörtande förändring kan antas och sättas i spel utan ens det minsta knorr från media. Varför ska amerikaner bry sig om detta? Amerikanerna måste bry sig eftersom detta globala fikonspråk närmar sig våra kuster, tack vare vår internationalistiska president.
 
Europeiska gruppen för mänskliga rättigheter kallad Stoppa islamiseringen av Europa (SIOE) har arbetat outtröttligt för att exponera EuroMed-partnerskapet och dess massmuslimska invandringsplaner.."
 

- - -
 
"'Eurabia - Medelhavet ett inhemskt euroarabiskt hav
Målet för samarbetet i Europa-Medelhavsområdet är att skapa en ny större europeisk unionen som omfattar både Europa och Nordafrika med Medelhavet som blir ett inhemskt Eurabian hav. Målet är att etablera ett omfattande politiskt partnerskap', bland annat ett 'frihandelsområde och ekonomisk integration', 'betydligt mer pengar för sina partners' (det vill säga mer EU-pengar som flyter in i Nordafrika) och "kulturellt partnerskap" – det vill säga import av islamisk kultur i det kristna Europa.
 
Enligt SIOE är Euromed-planen 'Europa ska islamiseras. Demokrati, kristendom, europeisk kultur och européerna ska drivas ut ur Europa. Femtio miljoner nordafrikaner från muslimska länder ska importeras till EU.'
 
Skeptisk? Detta pågår redan. Den brittiska tidningen Daily Express rapporterade i oktober 2008 om 'en kontroversiell skattefinansierad 'arbetsförmedling ' som öppnade i Mali vid den tidpunkten som 'bara är ett första steg mot att främja' fri rörlighet för människor i Afrika och EU.' Brysselekonomer hävdar att Storbritannien och andra EU-länder kommer att ha 'behov' av 56 miljoner invandrade arbetstagare fram till 2050 för att kompensera den 'demografiska tillbakagången' på grund av fallande födelsetal och den ökande dödligheten i hela Europa.'
 
Blue-Card-system
 
För att kompensera denna nedgång, skapas ett 'Blue Card'- system som gör det möjligt för innehavarna att resa fritt inom EU och med full rätt att arbeta - liksom full rätt att uppbära socialbidrag.
 
En muslimsk befolkning från Afrika som rör sig fritt i Europa hotar Amerika. På juldagen flög en nigeriansk muslim från Amsterdam till Detroit och försökte spränga en bomb på planet - efter att ha fått lov att gå ombord på planet utan pass. Partnerskapet Europa-Medelhavsområdet kommer göra jihadattacker som denna så mycket lättare.
 
Och när de väl är i Europa har muslimer börjat ställa krav på särskilda privilegier och boende. IslamOnline rapporterade den 21 december att 'muslimska aktivister från 26 europeiska länder har gått samman för att lansera den första 'Rights Council' och upplysa europeiska muslimer om deras rättigheter, övervaka stigande islamofobi och försvara de muslimska rättigheterna i europeiska domstolar.'
 
Nytt Råd skall tillvarata muslimers rättigheter i Europa
 
Ali Abu Shwaima, en muslimsk ledare i Italien, förklarade: 'Vi tycker inte att de europeiska grupperna för mänskliga rättigheter gör tillräckligt för att försvara rättigheterna för muslimer. Därför tycker vi att vi behöver detta nya Råd, särskilt som alla lagar och konstitutioner i Europa är för religionsfrihet och mot alla former av diskriminering och rasism.'
 
'Islamofobi', 'diskriminering' och 'rasism' är alla termer muslimer i Europa och USA använder för att förvirra folk att tro att förövarna av den islamiska terrorismen är de verkliga offren. Och det fungerar: Det pågår en rättegång mot Wilder i Nederländerna, i stället för alla de islamiska hatsponsorer han kämpar mot. Det måste gå till på det sättet för att öka sämjan mellan muslimska och icke-muslimska medlemsstater i den europeiska-Medelhavskoalitionen."
 

 

 

Ur webbsida från svenska UD:

"Barcelonadeklarationen består av tre kapitel.

• Det första omfattar politisk dialog, säkerhetspolitik, främjande av demokratiska institutioner och respekt för mänskliga rättigheter med mera.

• Det andra kapitlet gäller ekonomiskt och finansiellt samarbete med och stöd till partnerländerna och syftar bland annat till att upprätta ett frihandelsområde i regionen till år 2010.

• Det tredje kapitlet omfattar kulturellt, socialt och 'mänskligt' utbyte samt dialogen mellan kulturer och civilisationer. Målet är att upprätta samarbete på så många plan som möjligt: mellan regeringar, regionala och lokala myndigheter, handelskammare och enskilda organisationer."

På en webbsida från EU sammanfattas det hela i bl.a. följande punkter:

"1. Detta meddelande utgör ett led i genomförandet av Europa-Medelhavspartnerskapet i enlighet med den gemensamma strategi för Medelhavsområdet som antogs av Europeiska rådet vid dess möte i Santa Maria da Feira i juni 2000. Detta meddelande utgör grunden för Europeiska unionens (EU) ståndpunkt vid mötet mellan utrikesministrarna i EU och Medelhavsområdet i november 2000 i Marseille.

2. Kommissionen önskar stärka förbindelserna mellan Europeiska unionen och partnerländerna i Medelhavsområdet i syfte att uppnå de mål som fastställs i Barcelonaförklaringen från 1995, dvs. att skapa ett område med fred och stabilitet som bygger på grundläggande rättigheter och ett område med gemensamt välstånd samt att öka den ömsesidiga förståelsen mellan folken i regionen.

3. Barcelonaprocessen har till syfte att främja förbindelserna mellan unionen och länderna och territorierna i Medelhavsområdet. Den inleddes 1995 och utgör en regional ram inom vilken parterna kan samarbeta, både på det tekniska och det politiska planet, för att främja och utveckla sina gemensamma intressen. Denna multilaterala process stöds av ett nät av bilaterala förbindelser mellan unionen och vart och ett av partnerländerna i Medelhavsområdet i form av associeringsavtal.

4. Sedan processen inleddes har det skapats ett nytt partnerskapstänkande och trots den osäkra fredsprocessen i Mellanöstern har man kunnat genomföra många betydande projekt som främjat samarbetet. Under perioden 1995-1999 tillhandahöll unionen sammanlagt 9 miljarder euro i form av stöd och lån."