BILAGA

Kapitel 13: FÖRLJUGENHET

g) Verklighetsflykt