BILAGA

Kapitel 13: FÖRLJUGENHET

b) Hängivna experter

 

Birgitta Löwander

Ur Journalisten den 2/10 1997:

"- Mediernas förenklade bild av rasismen i Sverige förstärker motsättningarna och därmed främlingsfientligheten, hävdar sociologen Birgitta Löwander vid Umeå Universitet."

"- Det mest skandalartade är att också rasismens synliga motkrafter, de engagerade ungdomar och andra som protesterar mot rasismen, att också de framställs som hotfulla och våldsbenägna gäng."

 

Svar på skriftlig fråga 1998/99:178
"Svar på fråga 1998/99:178 om rasistiska budskap via närradiostationer
Kulturminister Marita Ulvskog

Granskningsnämnden för radio och TV har regeringens uppdrag att undersöka i vilken omfattning närradiosändningar innehåller material som kan innebära missbruk av yttrandefriheten genom att innehålla hot mot eller missaktning för folkgrupp. Forskaren Birgitta Löwander har på nämndens uppdrag gjort en undersökning av innehållet i närradiosändningar vid tre stationer under en veckas tid. Studien visar att vissa av sändningarna innehåller vad Löwander kallar "kulturrasism", en form av rasism som hon och andra forskare menar är mer försåtlig men för den skull inte mindre ödesdiger än den traditionella."

 

Röda Korsets "Quick Response", juli 1999:

"Utifrån sina studier av TV:s nyhetsrapportering i början av 90-talet, visar mediaforskaren Birgitta Löwander i "Mörk makt..." hur media ibland riskerar att gynna rasism och främlingsfientlighet. Ett sätt kan vara genom att ge offentlighet åt rasistiska åsikter. Genom att bjuda in företrädare för rasistiska organisationer, sänker man tröskeln för vad som är accepterat eller tillåtet att säga offentligt, menar Löwander. I jämförelse med "de bråkiga antirasisterna" framstår på så vis emellanåt rasistiska företrädare som "the good guys".

Löwander är också kritisk mot att media framställer antirasister på samma sätt som rasister, som två olika gäng av bråkmakare. Man har misslyckats med att klargöra vad demonstranter och motdemonstranter står för, menar hon."