BILAGA

Kapitel 13: FÖRLJUGENHET

a) Statistik som ljuger