BILAGA

Kapitel 12: MAKTENS METODER

b) Medborgare förhindras att nå ut