BILAGA

Kapitel 10: HISTORISK ÅTERBLICK

l) Amnestier och barn

 


Ärkebiskop KG Hammar mottog Miljöpartiets frihetspris 2006.

Ur Hammars tal:

"Precis som Peter sa, så började det hela som ett slags gräsrotsuppror. Ett skrik att nu orkar vi inte längre. Då blev det min uppgift att ge ord åt det här. Och så rullade det igång. Men jag hade inte kommit hit bara av den anledningen att jag skulle få ett pris, för jag kände också att jag ville komma hit för att säga...att säga tack till miljöpartiet för det jobb ni gjorde i höstas. Det hade liksom inte blivit något om inte ni hade tagit den politiska fighten. Det är en sak är att mobilisera opinion. En annan sak är att göra praktisk politik i riksdagen av den. Ofta är det ju så att vi kan nöja oss med att bilda opinion. Många tycker att livet har nått sin fullkomning om man kommer in på DNdebatt och man har fått tycka till! Och sedan behövs det inte mer med det och alla hoppas egentligen att det ska rulla vidare som det alltid gjort. Och det fanns nog många som trodde att påskuppropet skulle sluta med en rejäl manifestation. Någonstans kände vi också under resans gång att vi inför framtidens historieskrivning ville ändå nånstans säga att Sverige lät inte detta ske, utan att det fanns folk som protesterade.

Men så kom Miljöpartiet in. ... tack vare er politiska insats, så blev det klargjort att det inte var ok att odla en slags myndighetskultur, där det blev tolkat som att det här att avvisa det är det bästa sättet att reglera invandring. Att man egentligen gör en samhällstjänst varje gång man ser till att någon inte får stanna här. Vi var många i Sverige som glömt bort att det där med asyl är ingen snällhet, det är en rättighet som vi alla har ställt upp på, att under vissa lägen så SKA människor ha asyl i anständiga demokratiska länder. (applåder)"

"Det måste finnas människor som lokalt tycker det är viktigare med medmänniskans väl än sitt eget. Annars håller inte ett samhälle ihop. Det vi kände för ett och ett halvt år sedan det var att luften höll på att gå ur detta livsnödvändiga nätverk. Tack vare er politiska insats förra hösten så flöt liksom modet tillbaka. Och vi kommer att tåla rätt mycket framöver för den insatsen. Barnet kom i centrum. Ordet humanitet kämpade för att återvinna någonslags rimlig tolkning."

" Så tack ska ni ha för det, det blir ett bättre Sverige att leva i. (applåder)

"Fortsätt att kämpa för framtida generationer och allt levande på jorden. Och de fattiga, de som finns på den andra sidan av den växande klyftan mellan rika och fattiga.
Jag brukar ibland använda bilden av att i varje rum där man fattar beslut ska det finnas tre tomma stolar. På den ena stolen ska våra barnbarns barn tänkas in. På den andra stolen alla levande arter som finns. På den tredje stolen de fattiga som finns redan idag. (applåder)"